Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en wij deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk trachten te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Programma's en prijzen zijn aan verandering onderhevig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website.

Wijzigingen en correcties zijn te allen tijde voorbehouden.